Loading...
Türkçe| English
SLCP doğrulaması için neden KOS? 'u tercih etmeliyiz?


SLCP, işletmelerdeki sosyal denetimlerin sayısını azaltmayı ve güvenilir sosyal ve işgücü verileri sağlamayı amaçlamaktadır. SLCP, denetim yorgunluğunu ortadan kaldırır, veri karşılaştırmasına olanak tanır ve iyileştirme programları için kaynakları serbest bırakır.

Ayrıca işletmelerin denetim bütçelerinin düşmesini sağlar. Nihai hedef, küresel tedarik zincirlerinde sosyal ve çalışma koşullarını iyileştirmektir.
KOS Sustainability Auditing Ltd., SLCP Değerlendirmesi için onaylanmış bir Doğrulayıcı Kuruluştur . Onaylı Doğrulayıcılarımız, saha ziyaretleri yoluyla tesislerin kendi kendine/ortak değerlendirmesi yoluyla toplanan verilerin eksiksizliğini ve doğruluğunu sağlar.

KOS Doğrulayıcıları, tesislerin kullanımına sunulabilecek ve ITC Ağ Geçidi üzerinde tesisler tarafından paylaşılabilecek bir rapor oluşturmak için CAF aracını kullanır ve CAF Değerlendirme Sürecini takip eder.
KOS Sosyal Uygunluk Denetimi
KOS sosyal uygunluk denetimi, sosyal uygunluk konusunda uzmanlaşmış kıdemli denetim kadromuz tarafından gerçekleştirilir.

KOS Audit formatı, firmaların platformlar ya da markalar tarafından denetime tabii tutulmadan önce, gelişmeye açık yönlerini kendi kendilerine görmelerini ve aksiyon alabilmelerini hedefler. Denetime tabi tutulan tesisler de bu süreçte işletmelerine değer katmaları için fırsat bulurlar.

KOS sosyal uygunluk denetimi, işletmelerin sadece yasalara uygun değil, aynı zamanda; Etik ve Sosyal standartlara da uygun hareket etmelerine yardımcı olur. İşletmelerin sürdürülebilirlik, insan hakları, çevre koruma, iş etiği, iş sağlığı ve güvenliği ve kurumsal yönetim sistemi gibi konularda uygun davranışlar sergilemelerini sağlar.

Bu denetim süreci, işletmelerin sürdürülebilirliğini ve itibarını korumalarına yardımcı olurken, bu sayede müşteri sadakati, yatırımcı ilişkileri ve rekabet avantajı gibi birçok fayda sağlar.
Eğitim
Sosyal uygunluk denetimleri işletmelerin sadece yasalara uygun değil, aynı zamanda; Etik ve Sosyal standartlara da uygun hareket etmelerine yardımcı olur.

Sosyal uygunluk denetim süreçleri, işletmelerin sürdürülebilirliğini ve itibarını korumalarına yardımcı olurken, aynı zamanda müşteri sadakati, yatırımcı ilişkileri ve rekabet avantajı gibi birçok fayda sağlar.

Bu süreçler hakkında bilgi sahibi olmak hem yöneticiler hem de çalışanlar için büyük öneme sahiptir. İşletmelerinize ve size katma değer sağlayabilmek için, her türlü konuda destek olabilmek adına uzman eğitim kadromuzla desteğe hazırız.
Sürdürülebilirlik Değerlendirmeleri
Kurum ve marka değerini artırmak ve çevreci işletme olarak anılmak için her şirketin vizyonunda sürdürülebilirlik felsefesine yer vermesi önemlidir.

Enerji tüketimini azaltmak, kaçakları asgari seviyeye düşürmek, yenilenebilir kaynaklar kullanmak, geri dönüştürülen veya doğada kolay bir şekilde yok olan malzemeler kullanmak işletmelerin karbon ayak izini azaltır.

Sürdürülebilir ürünler, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Sürdürülebilir işletmecilik prensipleri ile çalışan firmalar hem daha çok itibar görür hem de daha çok kazanır.

Çevreci üretim, üretim faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik bakımdan hammaddenin çıkarılıp işlenmesinden son kullanıcıya ulaşana dek geçtiği tüm aşamalarda doğal çevreye karşı olumsuz etkisinin minimum seviyeye indirildiği üretim modelidir. Sürdürülebilir üretimle; Enerji ve doğal kaynaklar korunur. Ekonomik olarak tutarlılık sağlanır. Tüketiciler, çalışanlar ve toplum için güvenlik ve sağlık sağlanır.

Kimyasallar, atıkların emisyonu, deşarjı ve bertarafına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere yürürlükteki çevre yönetim sistemi yasa ve yönetmelikler KOS tarafından titizlikle incelenir, değerlendirilir ve raporlanır. Müşteri ve platform denetimleri, değerlendirmeleri ve Karbon Ayak İzi Ölçümü tarafsız bir şekilde gerçekleştirilir.Karbon Ayak İzi
Karbon ayak izi, insan faaliyetlerinin sonucu oluşan sera gazlarının; küresel ısınma ve iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin izlenebilmesi için karbondioksit (CO2) cinsinden eşdeğerlerinin hesaplanmasıdır.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin kontrol altına alınabilmesi için tüm dünya ülkeleri ve yaşayan her insanın CO2 salımını minimuma indirerek karbon nötr hedefine bir an önce ulaşması gerekmektedir.

Bireysel karbon ayak izi, kurumsal karbon ayak izi ve ülkelerin karbon ayak izi hesaplamaları bu hedefe giden yolun ilk aşamasıdır.

Hesaplama ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
privacy