Sürdürülebilir
Çözümler

Sosyal Uygunluk Denetimi hakkında sorularınız, görüşleriniz ve merak ettiklerinizile ilgili lütfen iletişim formumuz aracılığı ile bizleri bilgilendiriniz.

Bize Ulaşın

KOS, Kurumsal Sosyal Sorumluluk,
Tedarik Zinciri ve Çevre Yönetiminde
destek sağlayan bir denetim kuruluşudur.

Yerel iş kanunları, marka standartları, tedarikçilerin uyması gereken kurallar ve uluslararası iş kanunları doğrultusunda denetimler gerçekleştirir,

KOS, tedarik zinciri yönetimi, sürdürebilir iyileştirmeler ve denetim konusunda ki tüm süreçlere hakim, üreticilerin marka talepleri doğrultusunda tüm sosyal uygunluk denetimlerine, farklı markaların spesifik konularda üreticilere yaklaşımına haiz olan tecrübeli uzman kadrosuyla, üretici ve markaların talepleri doğrultusunda denetimler gerçekleştirmek için kurulmuş bir denetim şirketidir.

Uluslararası standartlara uygunluğun sağlanması firmanızı korumak ve uzun vadede maliyetleri azaltmak için alınabilecek en iyi proaktif önlemlerden biridir. Standartlara uygunluk konusunda ilgili politika ve prosedürlerin oluşturulması ve işleme konması, var olan iş akışının prosedürlere aktarımı sonrasında periyodik olarak mevcut prosedürlere sadık kalınıp kalınmadığının kontrolünün yapılması üreticileri daha verimli bir çalışma ortamına taşıyacaktır

Standartlara uygunluk denetimi, firmadaki risklerin temeldeki nedenlerinin belirlenmesi ve genel uygunluk politikalarından ayrıca çalışanlar tarafından alınan bireysel önlemlere kadar çok geniş çapta bir değerlendirme yapılmasını sağlar. Firmanızın strateji ve politikaları bünyesindeki potansiyel risk, açıklık ve eksikliklerin belirlenmesi sizlere iyileştirme planlarınızı oluşturma konusunda yol gösterici olmaktadır.

Daha önce üzerinde durulmayan veya dikkate alınmayan bir konu ilerleyen zamanlarda bir problem olarak gündeminize gelebilir. Bu risklerin var olup olmadığını iç denetim süreçleriyle tespit etmek iş verimliliği açısından daha efektif olacaktır. KOS olarak, iç denetim süreçlerini yürütmek ve bu standartları kalıcı hale getirebilmek için uzun vadeli politikalar inşa etmeye odaklanarak siz üreticilerimizle yakın çalışmalar içerisinde bulunmaktayız.

Hizmetlerimiz

DENETİM
 • Fabrikaların değerlendirilmesi
 • Gerçek fotoğraf
 • Risk değerlendirmesi
 • İç kontrol
DEĞERLENDİRME VE ÖLÇME
 • Çalışma/Proje izleme/takibi
 • Tedarik zinciri risk derecelendirme
EĞİTİM
 • Gıda-dışı tüm sektörlerde eğitim-atölye çalışmaları
 • İşçilik uygulamaları alanında eğitim organizasyonları
 • Tedarik zinciri takibi ve tedarik zincirindeki
 • iyileştirmeler

Denetim

…gerek sektörün mutfağında, gerek üçüncü taraf denetim şirketlerinde ve gerekse marka denetim departman yöneticiliğinde görev almış kıdemli baş denetçi ve uzman kadrosuyla, üretici/tedarikçi firmalardan müşterilerinin/markalarının denetim ve yönetimi anlamındaki tüm süreçlerini incelemektedir.

…müşterilerden beklenen denetim gerçekleşmeden önce KOS Denetimi” tüm denetim firmaları ve denetim çeşitlerini kapsayacak biçimde düzenlenir, düzeltici aksiyonlar denetimi yapılan firmayla uygun/özel olarak paylaşılır.

Fabrika Geliştirme & Sürdürülebilirlik

Proje ve iş geliştirmelerin çalışanların motivasyonunu, liyakatini ve verimliliğini arttırdığı unutulmamalıdır.”

…firmaların hali hazırda müşterileri ile yürütmekte oldukları projeler, çalıştaylar, yerel yasaların üzerindeki beklentiler ve çok paydaşlı çalışma grupları ile olan ilişkilerinin yönetimi, takibi ve uygunluğunun sağlanması hizmetlerimizdendir.

Bunlardan bazıları;

 • Çalışanlar ve yönetim arasındaki iletişimin güçlendirilmesi (Workers’ Dialougue)
 • Kadın güçlendirme çalışmaları (Women empowerment)
 • Şeffaflık (Transparency)
 • Tedarik zinciri yönetimi (Supply Chain Management)
 • Tedarik zinciri haritalama (Supply Chain Mapping),
 • Sürdürülebilirlik Projeleri (Specific Sustainability Projects)

Eğitim

Firmanın kendisine ait prosedürler oluşturulduktan sonra; sosyal uygunluk eğitimleri verilmektedir.

Davranış Kuralları (CoC – Code of Conduct)
Sosyal Uygunluk Politikası
Sosyal Uygunluk Politikalarına bağlı prosedürler

Bunlardan bazıları;

 • Denetçi eğitimleri
 • Sürdürülebilirlik farkındalık eğitimleri gibi

Ön Denetim

Halihazırda ön denetim yapılan firmalara verilen hizmetlerin bazıları;

 • Firmanın büyüklüğü/sıklığı ve alt tedarik zincirinin ön denetim konusundaki gerekliliği belirlenir
 • En az 3 ön denetçi tarafından firma ziyaret edilir
 • Kapsamlı denetim raporu hazırlanır,
 • Firmanın iç yapısı, iş anlayışı, kültürü ve sınırlı kaynaklar dikkate alınarak düzeltici aksiyon planı hazırlanır
 • Alt tedarikçiler için de yine aynı denetim süreci işlenir,
 • Hizmet alan firma ve alt tedarikçilerinin yönetimi konusunda periyodik değerlendirme toplantıları yapılır,

Soru , görüş ve önerileriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

MİSYON & VİZYON

 • İhracata ve milli sermayeye destek
 • Türk Tekstil Endüstrisine değer katmak
 • Türk tekstil kültürünün ve hakkedilen değerin global de doğru tanıtılması
 • BBC Panorama belgeseli ve benzeri karalama kampanyalarının bıraktığı izleri silmek
 • Çok yönlü bakış açısı ile söz konusu muhtemel uygunsuzluk ve risklerin önceden tespiti ile sürdürülebilir çözümleri/anahtar çözümleri işletmelere uygulatmak
 • Avrupa ülkelerinde kazanılmış denetim tecrübeleri ile, yasalar ve uygulamalar arasında mukayese yapabilmek
 • Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Polonya, Sırbistan, Makedonya, Portekiz yasaları çalışılmış ve denetimleri yapılmış ülkelerden bazılarıdır
 • FLA, ETI, BSCI, Sedex, Higg Index, SLCP, C-Tpat ve özel müşteri denetim konseptleri kapsanan konular arasındadır.
 • İşletmeler bizimle çalışmalıdır, çünkü coğrafi ve politik lokasyonumuz hasebiyle mevcut olan farkımızın doğru, etkin bir biçimde sunulması gerekmektedir.
 • Toplamda 6 çalışan mevcuttur ve bu çalışanlar SA8000 Baş Denetçisi ve aynı zamanda tüm denetim tiplerini (BSCI, Sedex dahil olmak üzere ve dünyanın her ülkesinde) gerçekleştirmeye yetkinlikleri mevcuttur.
 • Para ve prestij kazandırmak öncelikli hedefimizdir. En kaliteli, hızlı, etkin ve sürdürülebilir işi gerçekleştirmek için çalışmaktayız.
 • Değişim, gelişim ve en optimal çözümlerin işletmelere entegrasyonu hususundaki çalışmalarımız ve halihazırda iş ilişkisi içinde bulunduğumuz marka/acente/üreticilerin takdiri bizlerin motivasyon kaynağıdır.

Bize Ulaşın

Sosyal Uygunluk Denetim süreçlerinizde soru, görüş ve merak ettikleriniz hakkında lütfen iletişim formumuz aracılığı ile bizleri bilgilendiriniz.

*Lütfen Zorunlu alanları doldurunuz.